Bez ognia nie ma sztuki

Bez ognia nie ma sztuki

W procesie twórczym każdy żywioł jest tak samo ważny, dlatego ziemia, powietrze, woda i ogień są nieodłączną częścią (bezpośrednią lub pośrednią) każdego dzieła sztuki. Żywioły same w sobie mają siłę, która niszczy i tworzy zarazem. Rolą…